Jesteś tutaj

Prace konserwatorskie w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie

Zakończono prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ścianach prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie oraz roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji latarni kopuły bazyliki połączone z konserwacją kamiennego detalu architektonicznego latarni. Prace prowadzone były w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności kulturowej cennego zabytku narodowego - Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie”   w zakresie Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Prace konserwatorskie przywróciły prawdopodobny wystrój zrekonstruowanego po pożarze w 1947r. ołtarza głównego oraz ścian prezbiterium, znany z przekazów ikonograficznych oraz zachowanych w kościele fragmentów dekoracji, które przetrwały pożar. Wobec zaobserwowanych uszkodzeń latarni zbudowanej z bloków piaskowca, konieczne było zastosowanie metody wzmocnienia jej konstrukcji taśmami z włókna węglowego, mającej na względzie również możliwie najmniejszą ingerencję w kamienny detal architektoniczny.

 

Autor: Kinga Kuzdrowska
Data utworzenia: 18.09.2018 - 10:58
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29