Jesteś tutaj

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie, gm. Krobia, pow. gostyński

Trwa okres odbiorów prac konserwatorsko-restauratorskich, w tym tych realizowanych w ramach dotacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielonych w 2016 r. Ostatnio zakończony i odebrany został I etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie, gm. Krobia, pow. gostyński. Prace obejmowały konserwację i restaurację zwieńczenia ołtarza z Gołębicą Ducha Świętego, promieniami, puttami i snycerowanymi chmurkami oraz ramę wokół obrazu w retabulum.

Drewniany, architektoniczny, przyścienny ołtarz główny z zespołem rokokowych rzeźb, datowany jest na 3 ćw. XVIII w. Zabytek ten utrzymany jest w stylistyce rokokowej.  Wyróżnia się on przestrzenną, ażurową architekturą i subtelną ornamentyką w postaci rocailli, stylizowanych liści i wolut. Program ikonograficzny ołtarza nie nawiązuje do tytułu kościoła. We wnęce retabulum ustawiona jest gotycka Pieta, zaś jej zasłonę stanowi olejny, rokokowy obraz przedstawiający Koronację Maryi. Głęboka wnęka nastawy ołtarzowej posiada bogatą oprawę w postaci ramy ze złoconych rocailli i stylizowanych liści, a całość nastawy podtrzymują od dołu wolutowe, mięsiste spływy ze złoceniami. Zwieńczenie wypełnia wyobrażenie Gołębicy Ducha Świętego pośród promieni w otoczeniu uskrzydlonych główek anielskich. Ołtarz ubogacają dynamiczne rzeźby świętych Piotra i Pawła oraz całopostaciowe rzeźby aniołków na gzymsach.  

Zakres prac przeprowadzonych w 2016 roku obejmował wzmocnienie strukturalne drewna, dezynfekcję i dezynsekcję, oczyszczenie elementów ołtarza z wtórnych  powłok malarskich i metalizacji, konieczne uzupełnienia brakujących elementów snycerskich oraz części konstrukcji. Prace odsłoniły oryginalną kolorystykę zwieńczenia, tj. monochromie w odcieniach szarości i beżu. Ponadto spod przemalowań na uskrzydlonych główkach anielskich odkryto oryginalne chipolin, które wymagało jedynie niewielkich punktowań scalających kolorystykę. Również prace przy nastawie – ramie w retabulum przywróciły oryginalną aranżację złoceń i dyspozycje kolorystyczne wnęki nastawy.

Powyższe prace stanowią doskonały wstęp do dalszych prac przy tym jakże cennym i bogatym  ołtarzu.

Autor: Agata Kliś - Toton
Data utworzenia: 07.12.2016 - 09:22
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 07.12.2016 - 09:22