Jesteś tutaj

Prace remontowe przy kaplicy Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Manieczkach

Zakończono  kolejny etap prac remontowych przy kaplicy Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Manieczkach, gm. Brodnica, dotowanych częściowo ze środków Wojewody Wielkopolskiego będących w dyspozycji Wielkopolskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków .

Obiekt wniesiony został w 1786 r. z fundacji Józefa Wybickiego – właściciela wsi, twórcy słów  pieśni Legionów Polskich, która stała się później polskim hymnem narodowym – Mazurka Dąbrowskiego. Kaplica w formie rotundy w formach barokowych należy do Parafii p.w. św. Barbary w Jaszkowie.

Remont wykonano  dwuetapowo. Pierwszy etap działań przeprowadzony w 2017r. dotyczył  partii dachu i obejmował m.in.  wykonanie wieńca żelbetowego, nowej więźby i konstrukcji dachu, deskowania  oraz pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych  z blachy miedzianej. W drugim etapie przystąpiono do remontu tynków zewnętrznych i wewnętrznych, renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania opaski dookoła obiektu. Położona została nowa posadzka ceramiczna odtwarzająca układ zniszczonej oryginalnej.

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 06.12.2018 - 13:39
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 12.12.2018 - 09:54