Jesteś tutaj

Program "Ochrona Zabytków" na rok 2021 ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że do dnia 31 października 2020 r. trwa nabór wniosków do programu Ochrona Zabytków ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet programu wynosi 112 625 000 zł.

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnienie na cele publiczne. Kluczowe dla realizacji programu są zadania mające na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, przede wszystkim obiektów najbardziej zagrożonych oraz najcenniejszych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Regulamin programu, szczegółowe informacje dotyczące trybu składania wniosków, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny, wykaz kosztów kwalifikowanych zawarte są w dokumentach zamieszczonych na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021

W 2020 r. na terenie województwa wielkopolskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków zostały dofinansowane prace konserwatorskie i roboty budowlane m.in. przy klasztorze cystersów w Lądzie, Bazylice Świętogórskiej w Głogówku koło Gostynia, katedrze Św. Mikołaja w Kaliszu, kościele franciszkanów w Poznaniu, kościele pw. Bożego Ciała w Poznaniu, oficynach zamkowych w Rydzynie, ratuszu w Lesznie, dworcu kolejowym w Nowych Skalmierzycach, ruinach gotyckiego zamku kazimierzowskiego w Gozdowie (Kole) i innych.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 12.10.2020 - 11:20
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 19:50