Jesteś tutaj

„Program znakowania zabytków ruchomych w obiektach sakralnych na terenie województwa wielkopolskiego” podsumowanie I etapu.

W dniu 17 października 2016r. w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Poznaniu  odbyło się podsumowanie   realizacji I etapu   „Programu znakowania zabytków ruchomych w obiektach sakralnych na terenie województwa wielkopolskiego” realizowanego wspólnie przez Kurię  Metropolitalną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji i Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków. W konferencji uczestniczyli : ks. Henryk Nowak Ekonom  Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, ks. Ireneusz  Szwarc Proboszcz Parafii Archikatedralnej w Poznaniu, insp. Roman Kuster  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Jolanta Goszczyńska Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

        Podczas przeprowadzonych w 2016 r. działań  wykonane zostało  znakowanie  wyposażenia  katedry w Poznaniu i katedry w Gnieźnie, a także obu Muzeów Archidiecezjalnych. Podczas wspólnych działań została sprawdzona dokumentacja ewidencyjna  zabytków ruchomych  będących  na wyposażeniu obiektów, naniesiono  aktualne informacje, dokonano oznakowania zabytków  metodą mikrocząsteczkową DNA  oraz wykonano aktualną dokumentację fotograficzną znakowanych zabytków . Łącznie sprawdzono ponad 1300  zabytków  ruchomych . Prace w poznańskiej katedrze  prowadzone były w maju i czerwcu br., natomiast w katedrze w Gnieźnie w miesiącu wrześniu br.

        Działania związane ze znakowaniem obiektów , ich identyfikacją i wykonywaniem  aktualnej dokumentacji  fotograficznej     prowadzone  były przez zespół roboczy składający się z policjanta z Wydziału Prewencji, policjanta z Wydziału  Kryminalnego  oraz  przez dwóch policjantów  z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, przedstawiciela  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, pracownika Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, a w przypadku katedry w Poznaniu dodatkowo przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

 

   

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 19.10.2016 - 09:00
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 20.10.2016 - 09:31