Jesteś tutaj

Dostawa paliwa - 2013

Status: 
zakończony

Informacja o wynikach przetargu z dnia 15.03.2013 r. o dostawie paliwa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę etyliny bezołowiowej 95 w ilości do około 12064 litrów, oleju napędowego ON w ilości do około 984 litry do samochodów służbowych Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Poznaniu -
Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru jedynej złożonej oferty firmy:

Carpatia
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej
35-322 Rzeszów, ul. hr Wandy Tarnowskiej 4
Oddział w Średniej Wsi
38-604 Hoczew, Średnia Wieś 177
tel/fax 013-469-4400
e-mail: sredniawies@igbcarpatia.pl

Kryterium wyboru oferty była cena - 50 punktów
rabat 50 pkt
razem 100 pkt
Oferta uzyskała 50 punktów w kryterium  "cena za całość przedmiotu zamówienia"  oraz 0 pkt w kryterium "rabat", łączna punktacja 50 pkt.

Autor: Paulina Grzelak
Data utworzenia: 18.10.2014 - 17:26
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 08.08.2017 - 12:24