Jesteś tutaj

Ogłoszenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

Status: 
zakończony

Ogłoszenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

Ogłoszenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).

Wielkopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuję, iż posiada zbędne składniki majątku dla realizacji zadań statutowych. Wykaz składników majątkowych zawiera załącznik do ogłoszenia.

Jednostki i podmioty zainteresowane nieodpłatnym przejęciem lub darowizną, które spełniają warunki wymienione w ww. rozporządzeniu mogą składać odpowiednie wnioski zależne od formy organizacyjno prawnej zgodnie z par. 38 ust. 4 lub par. 39 ust. 4 ww. rozporządzenia w terminie do dnia   30  października  2017 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul. Gołębia 2 , 61-834 Poznań
z dopiskiem na kopercie: zbędne składniki majątkowe

kontakt telefoniczny pod numerem: 0-61 8528-003/04 , fax 61 8528-002
adres e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Załącznik do ogłoszenia

Autor: Aleksander Wojciechowski
Data utworzenia: 28.08.2017 - 09:46
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 09.04.2018 - 09:22