Jesteś tutaj

Ogłoszenie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

Status: 
zakończony

Wykaz i wycena zbędnych składników majątkowych.

Ogłoszenie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

Ogłoszenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).

Wielkopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuję, iż posiada zbędne składniki majątku dla realizacji zadań statutowych. Wykaz składników majątkowych zawiera załącznik do ogłoszenia.

Jednostki i podmioty zainteresowane nieodpłatnym przejęciem lub darowizną, które spełniają warunki wymienione w ww. rozporządzeniu mogą składać odpowiednie wnioski zależne od formy organizacyjno prawnej zgodnie z par. 38 ust. 4 lub par. 39 ust. 4 ww. rozporządzenia, w formie pisemnej, w terminie do dnia   16 kwietnia 2018 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul. Gołębia 2 , 61-834 Poznań
z dopiskiem na kopercie: „Zbędne składniki majątkowe”

kontakt telefoniczny pod numerem: 61 852 80 03/04 , fax 61 852 80 02
adres e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl (link sends e-mail)

Autor: Paulina Surdyk
Data utworzenia: 09.04.2018 - 08:41
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 26.03.2019 - 12:30