Jesteś tutaj

Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w 2022 r.

Domek ze spadzistym dachem i kominem.

Przypominamy, że w dniu 30 listopada br. upływa termin składania wniosków dotacyjnych.

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza poniżej

Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnych na rok 2022 formularzach, dostępnych poniżej do pobrania w wersji elektronicznej.

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkóww sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych

Załącznik nr 1. Wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2022 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 06.10.2021 - 10:38
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 19:30