Jesteś tutaj

Rozstrzygnięcie konkursu "Zabytek Zadbany" - edycja 2020

Generalny Konserwator Zabytków ogłosił wyniki ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zabytek Zadbany 2020". Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzone ograniczenia wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 tegoroczne ogłoszenie laureatów i wyróżnionych zostało opublikowane na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Organizowany od 1975 roku konkurs ma na celu promocję właściwych postaw oraz upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych, właściwego ich użytkowania, a także zagospodarowania. W tegorocznej edycji udział wzięły łącznie 63 obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, w tym 5 z województwa wielkopolskiego:

  • Domek gotycki, tzw. cukiernia w Opatówku, pow. kaliski, kategoria Adaptacja obiektów zabytkowych,
  • Zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach, pow. grodziski, kategoria Adaptacja obiektów zabytkowych,
  • Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Sokolnikach, pow. gnieźnieński, kategoria Architektura i budownictwo drewniane,
  • Kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce, pow. złotowski, kategoria Architektura i budownictwo drewniane,
  • Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym, pow. średzki, Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Wyróżnienie w kategorii Architektura i budownictwo drewniane otrzymał kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce (gmina Zakrzewo, powiat złotowski). Jury konkursu doceniło właściciela świątyni, tj. Parafię pw. św. Marcina Bpa, za szerokie spektrum i wysoką jakość przeprowadzonych prac konstrukcyjnych, budowlanych oraz konserwatorskich w kościele, które wstrzymały procesy destrukcyjne, utrwaliły substancję zabytkową oraz odsłoniły i uczytelniły oryginalny wystrój wnętrza.

Kościół w Starej Wiśniewce, pierwotnie pod wezwaniem Świętej Anny, wzniesiono w 1647 roku na polecenie ówczesnych właścicieli wsi: Zygmunta Grudzińskiego lub jego syna Andrzeja Karola. Po zniszczeniach wojennych, którym świątynia uległa w 2 poł. XVII wieku, została pod koniec XVII wieku odbudowana, a następnie w XVIII wieku przebudowana – wzniesiono, między innymi, wieżę nad zachodnią partią nawy. Przebudowę uwieńczyła konsekracja kościoła w 1762 r. i nadanie mu nowego wezwania – św. Marcina Biskupa. Prezbiterium wykonano w konstrukcji zrębowej, nawę w konstrukcji sumikowo-łątkowej z narożnymi mieczami w elewacji frontowej, zaś wieżę w konstrukcji słupowo – ramowej. Całość pokryto dachem gontowym i oszalowano pionowymi deskami. Wystrój malarski ścian i stropów wnętrza świątyni wykonano w technice klejowej i pochodzi on z dwóch faz: w prezbiterium z 1765 r. (data na stropie), a w nawie z późniejszego, barokowego okresu. Ukształtowana wówczas bryła budowli przetrwała w niezmienionym stanie do początku XX w.

Prace ratownicze przy świątyni, której stan przez lata uległ znacznemu pogorszeniu, rozpoczęto w lipcu 2007 roku na podstawie wydanego przez Delegaturę w Pile pozwolenia oraz zatwierdzonego projektu budowlanego i prowadzono je etapowo. Z wykonanych prac wymienić można między innymi: wzmocnienie fundamentów, montaż drewnianych lisic i wykonanie nowego oszalowania wraz z całkowitą impregnacją oraz wymianę oszalowania ściany wschodniej i północnej z pełną impregnacją i kolorystycznym ujednoliceniem obiektu. W 2015 roku przeprowadzono remont wieży polegający na wzmocnieniu jej konstrukcji z wymianą niezbędnych zniszczonych elementów, a następnie wymieniono pokrycie dachowe na nowy gont drewniany oraz przeprowadzono fumigację. Ostatecznie, w latach 2017- 2019 przeprowadzono pełną konserwację i restaurację barokowych polichromii wnętrza, przywracając świątyni oryginalną estetykę i wystrój. Ponadto, w opisywanym okresie pracom konserwatorskim poddano elementy wyposażenia, w tym: ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica i konfesjonał.

Film - ogłoszenie wyników  przez Panią Minister prof. Magdalenę Gawin opublikowany został tutaj https://youtu.be/knVYZ1jH_7I

Animacja graficzna wszystkich obiektów, które zostały docenione przez Jury konkursu można udostępniać korzystając z tego linku https://www.youtube.com/watch?v=RrtyD5doLK0

 

Autor: Monika Chowaniak
Data utworzenia: 29.05.2020 - 12:08
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 07.06.2021 - 13:54