Jesteś tutaj

Sesja "Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski"

Dnia 26.10.2017 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, odbyła się sesja ARCHEOLOGIA DAWNEGO OSADNICTWA WIELKOPOLSKI. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział Wielkopolski oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Otwarcie sesji nastąpiło po krótkich przemówieniach Pani Jolanty Goszczyńskiej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Pani Marzeny Szmyt, dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W kilkunastu referatach przedstawiono badań nad osadnictwemmezolitycznym w środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, osadnictwie w dobie wędrówek ludów, o początkach osadnictwa wczesnośredniowiecznego w centralnej Wielkopolsce, osadnictwie przedlokacyjnym w dorzeczu środkowej Warty, przemianach przestrzennych centrów miast lokacyjnych starostwa ujsko-pilskiego na tle osadnictwa w XIV-XVIII w., o siedzibach pańskich na kopcach, zarys stanu badań archeologicznych nad rozpoznaniem założeń urbanistycznych miast Powiatu Poznańskiego,Radzim nad Wartą w świetle badań interdyscyplinarnychczy przemianach osadniczych regionu „grzybowskiego”.

W trakcie ciekawych prezentacji zwrócono uwagę na rozwój dawnego osadnictwa na terenie wielkopolski. Po raz kolejny ukazano jak ważne jest prowadzenie kompleksowych badań archeologicznych w trakcie prowadzenia prac budowlanych w obrębie nie tylko miast o metryce średniowiecznej ale i na terenie gdzie zarejestrowano wcześniejszą bytność człowieka.

Organizatorzy sesji pragnął podziękować, licznym prelegentom oraz słuchaczom jak i  wszystkim zaangażowanym w przygotowanie sesji. Specjalne podziękowania składamy na ręce Pana prof. dra hab. Henryka Machajewskiego, którego zaangażowanie przyczyniło się do przeprowadzenia ww. sesji. Mamy nadzieję, że cykl sesji organizowany wspólnie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Wielkopolski oraz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu będzie kontynuowany w latach kolejnych. Dołożymy również wszelkich starań aby wydany został tom zawierający wszystkie zaprezentowane Państwu wystąpienia.

 

 

Autor: Anna Skrzeczyńska
Data utworzenia: 02.11.2017 - 12:38
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 02.11.2017 - 13:43