Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z Wojewódzkiej Ewidencj Zabytków: zespołu folwarcznego – obory w m. Albertów, w Słupi pod Bralinem, dz. nr 23/12 obręb Słupia pod Bralinem, gm. Baranów, pow. kępiński