Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego: zespołu folwarcznego – stodoły w m. Albertów, w Słupi pod Bralinem, dz. nr 23/12 obręb Słupia pod Bralinem, gm. Baranów, pow. kępiński