Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego: zespołu folwarcznego, ob. rozparcelowany w m. Mroczeń, obręb Mroczeń, gm. Baranów, pow. kępiński