Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego: Zespół folwarku – budynek mieszkalny pracowników folwarku nr II w m. Słupia pod Kępnem, ob. Słupia pod Kępnem, gm. Baranów, pow.kępiński