Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków: domu mieszkalnego w zespole folwarcznym w m. Grudzielec nr 41, dz. nr 205/1 obręb Grudzielec, gm. Raszków, pow. ostrowski