Jesteś tutaj

Zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego: dom, ul. Tadeusza Kościuszki 13 w m. Ostrzeszów, działka nr ewid. 1651 obręb Ostrzeszów, gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski