Jesteś tutaj

Zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty zabytku nieruchomego - domu przy ul. Marcinkowskiego w m. Obrzycko