Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, założonej dla cmentarza żydowskiego w m. Obrzycko, pow. szamotulski