Jesteś tutaj

Wielkopolskie obchody 100-lecia służb konserwatorskich

Dzień podpisania Dekretu Rady Regencyjnej z 31 października 1918 roku „ O opiece nad zabytkami sztuki i kultury”  uznany został za początek budowy służby ochrony zabytków  odrodzonej Polski. W celu uczczenia tego wydarzenia w dniu 17 października 2018r. w  Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość  z okazji „Wielkopolskich obchodów 100-lecia służb konserwatorskich”, zorganizowana przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz wielkopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Jolantę Goszczyńską

W imieniu wojewody wielkopolski gości powitała wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. List okolicznościowy  od podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków dr hab. prof. IH PAN Magdaleny Gawin odczytał  radca ministra d.s. konserwatorskich Zbigniew Maj. Jolanta Goszczyńska w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze wydarzenia konserwatorskie z okresu minionych 100 lat  oraz sylwetki wszystkich wielkopolskich konserwatorów.  Podczas uroczystości wręczono medale „Zasłużony kulturze Gloria Artis” oraz  odznaki za opiekę nad zabytkami, a także nagrody Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za opiekę nad zabytkami w województwie wielkopolskim. Te ostatnie otrzymały instytucje, które od wielu lat działają  na rzecz ochrony zabytków tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Specjalne podziękowania od Wojewody Wielkopolskiego otrzymali wszyscy obecni na spotkaniu wojewódzcy konserwatorzy zabytków.

Podczas drugiej części spotkania odbyła się sesja „Z dziejów konserwatorstwa w Wielkopolsce”. Referat Macieja Urbana przybliżył organizację i działąlnośc służb konserwatorskich w  Wielkopolsce do 1918 r. Pani Ewa Siejkowska-Askutja przedstawiła  ochronę zabytków  w województwie poznańskim w okresie międzywojennym oraz sylwetki ówczesnych konserwatorów Nikodema Pajzderskiego i Witolda Dalbora. Nie zabrakło również wspomnień byłego wojewódzkiego konserwatora zabytków  Pana  Jana Pica, który był konserwatorem w latach 1969-1979. O roli Pracowni Konserwacji Zabytków w ochronie zabytków Wielkopolski przypomniała Pani Maria Strzałko. Działalność konserwatorską w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w Wielkopolsce w latach 1918-2018 szczegółowo omówiła Pani Agnieszka Krawczewska.

Bardzo dziękujemy wszystkich uczestnikom spotkania oraz prelegentom za ciekawe wystąpienia.

   

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 23.10.2018 - 19:41
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 31.10.2018 - 11:40