Jesteś tutaj

Wystawa plenerowa ”110 rocznica remontu pierwszego parowozu w Pile”

W dniu 23 października 2017r. w Pile miało miejsce  uroczyste otwarcie wystawy plenerowej pt.”110 rocznica remontu pierwszego parowozu w Pile”. Organizatorem wystawy  jest  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA. Partnerami w organizacji wystawy  są: Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,  Interlok Sp. z o.o. w Pile oraz Stowarzyszenie Parowozownia Pilska Okrąglak.

Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza to archiwalne fotografie z lat 1904-1990  oraz pokazanie historii  kolei w Pile.  Na wystawie zaprezentowano również dzieje szesnastokątnej pilskiej  parowozowni potocznie zwanej „okrąglakiem”, pochodzącej z lat 1870 -1874, wpisanej do rejestru zabytków w 2010r. W drugiej części wystawy  przedstawiono możliwości  rewitalizacji  całego zespołu parowozowni. Możliwości  adaptacji obiektu do nowych funkcji prezentuje praca dyplomowa mgra inż. arch.Mateusza Dołęgi powstała  na Wydziale Architektury Pilitechniki Wrocławskiej pod kierunkiem Prof. dr hab. Krystyny Kirschke. Praca została nagrodzona  w 2016r. nagroda główną w międzynarodowym konkursie  im.Prof.Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkól wyższych  podejmujących problematykę  ochrony dziedzictwa kulturowego. Konkurs ten organizowany jest od 2000r., a nagroda została ustanowiona przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Generalnego Konserwatora Zabytków RP  oraz córki: Katarzynę Zachwatowicz-Jasieńską, Krystynę Zachwatowicz Wajdę i Andrzeja Wajdę - w stulecie urodzin Profesora Jana Zachwatowicza.

Wystawa  prezentowana jest w Pile  przy ul. Zygmunta Starego przed wejściem do tunelu dworca kolejowego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi materiałami.

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 26.10.2017 - 09:23
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 26.10.2017 - 09:28