Jesteś tutaj

Wzór strony tytułowej Dokumentacji z badań archeologicznych

W związku z wejściem w życie dnia 23.08.2018 r. nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1609), Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina o konieczności wykonania dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym rozporządzeniu (Elementy, które powinna zawierać dokumentacja z badań archeologicznych), a uwzględnionymi w pkt. 3 każdego pozwolenia konserwatorskiego na ww. prace badawcze. Jednocześnie poniżej przedstawia propozycję STRONY TYTUŁOWEJ DOKUMENTACJI Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH zawierającej niezbędne, a zarazem  podstawowe informacje o wykonanych pracach. Wypełnienie tabeli i umieszczenie jej na wstępie pozwoli usystematyzować i uporządkować informacje stanowiące treść dokumentacji.

STRONA  TYTUŁOWA DOKUMENTACJI Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 05.12.2018 - 10:22
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 05.12.2018 - 10:22