Jesteś tutaj

"Zabytek Poznany" - konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków

Serdecznie zachęcamy zarządców i posiadaczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków, a także osoby współpracujące z nimi do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu, pt. „Zabytek Poznany” Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepsze projekty edukacyjne o dziedzictwie kulturowym.

 

 

Celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej szeroko pojętej wartości zabytków w ten sposób chcemy nagradzać i promować najlepszą działalność edukacyjną w tym zakresie.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zgłoszone projekty, które:

- rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2016 roku;

- upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;

- przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;

- były organizowane lub współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

Obowiązują następujące kategorie:

- prelekcje, wykłady, warsztaty,

- aktywności plenerowe,

- wystawy i projekty multimedialne.

Na autorów najlepszych projektów w każdej kategorii czekają nagrody:

I miejsce -20.000,00 zł

II miejsce - 15.000,00 zł

III miejsce - 10.000,00 zł

wyróżnienie - 5.000,00 zł

Zgłoszenia projektów do konkursu należy nadsyłać do 29 września 2017 r. na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na Projekt edukacyjny Zabytek Poznany”.

Więcej szczegółowych informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 03.08.2017 - 15:10
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 03.08.2017 - 15:15