Jesteś tutaj

Zabytek Zadbany 2015

 

 

   

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator  Zabytków informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji  ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany  2015”,  nad którym nadzór w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  sprawuje  Generalny  Konserwator Zabytków.Konkurs ten organizowany  jest od 1975 r., a jego celem jest uhonorowanie właścicieli i gospodarzy obiektów zabytkowych, którzy podczas  prowadzonych  prawidłowo prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych  przywrócili  dawną świetność  zabytkom oraz wyeksponowali ich  walory architektoniczne, artystyczne i estetyczne. 

   Do konkursu można zgłosić zabytki, przy których prace konserwatorskie ukończono w latach 2010-2014 w jednej z pięciu kategorii:

1. utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu,

2. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu,

3. adaptacja  obiektów zabytkowych,

4. architektura i konstrukcje drewniane (kategoria specjalna),

5. architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki ( kategoria specjalna) .

Regulamin konkursu, kryteria oceny  wniosku oraz formularz niezbędny do zgłoszenia  dostępne są na stronie internetowej  narodowego Instytutu dziedzictwa – www.nid.pl

Zgłoszenia konkursowe  należy przesłać do dnia 5 lutego 2015r.  do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul.11 Listopada 4, 10- 104 Olsztyn.

Zachęcamy do zgłaszania obiektów w terenu województwa wielkopolskiego i pokazania  szerszemu gronu odbiorców  ciekawych  realizacji konserwatorskich i prawidłowo przeprowadzonych prac przy zabytkach.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 07.01.2015 - 11:25
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29