Jesteś tutaj

Zmarł ks. prałat Marian Lewandowski

Z żalem informujemy, że dnia 18 stycznia 2019 roku w Poznaniu zmarł ksiądz prałat Marian Lewandowski.

Był specjalistą w dziedzinie sztuki sakralnej i ochrony zabytków, kształcił się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiując historię sztuki oraz konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1967 roku był kustoszem, następnie dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, a także członkiem archidiecezjalnej Komisji Budowlanej i Konserwatorskiej.

Ksiądz Marian Lewandowski był wieloletnim członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, działającej przy Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. Współpracował z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, uczestnicząc w licznych komisjach konserwatorskich, opiniując zamierzenia budowlane i programy prac konserwatorskich przy obiektach sztuki kościelnej. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego cenne uwagi i rady oraz korzystać z wiedzy dotyczącej zarówno kwestii konserwatorskich,  jak i informacji o dziedzictwie sakralnym. 

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 23.01.2019 - 09:27
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29