Jesteś tutaj

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje,że  z dniem 20 marca 2015r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporzadzenie.w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z dnia 19 marca 2015r. poz. 383) . Zmiana związana jest przede wszystkim  z zastąpieniem obowiązku wskazywania wykonawców prac konserwatorskich, restauratorskich , badań archeologicznych , konserwatorskich i architektonicznych , kierowników budowy i inspektorów nadzoru  odpowiednimi oświadczeniami  o zastosowaniu przy wyborze  wykonawcy  prac konserwatorskich, restauratorskich, badań archeologicznych , kierownika budowy, inspektora nadzoru  odpowiednich kwalifikacji określonych w poszczególnych  paragrafach rozporządzenia, a następnie obowiązku  przekazania  wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków  danych osobowych  wybranej osoby .
W związku z powyższym  na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Poznaniu  zostały zamieszczone  nowe wzory wniosków na roboty budowlana, prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie i architektoniczne oraz na badania archeologiczne uwzględniające zmiany wprowadzone na podstawie ww.  Rozporządzenia.
 

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 26.03.2015 - 14:22
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29