Jesteś tutaj

Zmiany w ograniczeniach pracy Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Poznaniu

ZARZĄDZENIE  NR  25/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05 czerwca 2020r.

 

Działając na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 i 966) wprowadzam od dnia 5 czerwca 2020r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd wznawia bezpośrednią obsługę klientów na zasadach określonych poniżej. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznani, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
 2. Wizyta klientów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Informacja dotycząca miejsca i stanowiska bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umówionej wizyty.
 3. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 4. Wznawia się w ograniczonym zakresie wizyty w celu zapoznania klientów z aktami spraw, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę.
 5. Punkty podawcze są czynne od dnia 8 czerwca 2020r., zalecany jest kontakt za pośrednictwem operatorów pocztowych i poczty elektronicznej. Dokumenty prosimy przesyłać w ww. opisany sposób.
 6. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegaturach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
 7. Złożenie  skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 8. Klienci w trakcie wizyty w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu są zobowiązani do:

- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu;

- dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;

-zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynkach Urzędu.

 1. Wykaz telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych:
  1. Poznań, tel. 061-852 80 03, 61-852 80 04, sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl, wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
  2. Kalisz, tel. 062-767 23 21, kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
  3. Konin, tel. 063 - 244 71 26, konin.sekretariat@poznan.wuoz.eov.pl
  4. Leszno, tel. 065 - 529 93 83, leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
  5. Piła tel. 067 352 07 15, pila@poznan.wuoz.gov.pl

§ 2. Traci moc zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 23/2020 z dnia 25 maja 2020r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie 05.06.2020r.

Autor: Paulina Surdyk
Data utworzenia: 05.06.2020 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 05.06.2020 - 08:48