Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.)  Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na brak ofert nie udzielono dotacji z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawaną w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 11.05.2022 r.

 

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Na ratunek zabytkom Lwowa - zbiórka Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na apel władz Lwowa w niedzielę z Warszawy wyruszy transport z materiałami, które mają pomóc chronić zabytki miasta.

W związku z tym, Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu prowadzi zbiórkę potrzebnych artykułów.

POTRZEBNE SĄ:
- gaśnice proszkowe i pianowe

- koce gaśnicze, koce niepalne, tkaniny niepalne do zabezpieczenia elementów drewnianych

- wełna mineralna

Strony