Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w związku z faktem skierowania pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Koninie na kwarantannę związaną ze stanem epidemii COVID-19 Delegatura w Koninie nie będzie funkcjonowała w dniach 29.03.2021 do dnia 02.04.2021 włącznie. Za związane z tym utrudnienia bardzo przepraszamy.

Covid 19 miniatura znaku

Z powodu konieczności przeprowadzenia ozonowania budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w dniu 26 marca 2021 r. Urząd będzie czynny w godzinach 8.00 - 12.00. Jest to spowodowane nasilającymi sie objawami Covid-19 wśród pracowników WUOZ w Poznaniu. Za utrudnienia oraz ograniczenia w obsłudze klientów spowodowane pandemią bardzo przepraszamy.

Z głębokim smutkiem informujemy, że 1 marca 2021 roku – po długiej i nieustępliwej walce z chorobą nowotworową – zmarł zasłużony dla ochrony zabytków archeologicznych Wielkopolski Południowej dr Grzegorz Teske.

Do końca przyszłego tygodnia potrwa nabór gmin chcących wziąć udział w programie wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program kierowany jest do gmin chcących wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

NID pomoże wybranym gminom przeprowadzić proces identyfikacji dziedzictwa na jej obszarze, oszacować jego wartość i wskaże właściwy sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych.

Strony