Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz. 731) uprzejmie informujemy, że od najbliższego terminu składania wniosków do programu „Ochrona Zabytków” tj. upływającego w dniu 31 października 2021 r.

W zakładce Przetargi wprowadzono nowe ogłoszenie o przekazaniu lub zbyciu samochodu osobowego Fiat Stilo, którego cena wywoławcza została obniżona do 4500 zł.

 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zaprasza do złożenia oferty w związku z prowadzonym postępowaniem na zakup komputerów oraz laptopów dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań.

zdjęcie Teresy LenczowskiejDnia 5 kwietnia 2021 zmarła Teresa Lenczowska - Mayer, przez blisko czterdzieści lat związana z wielkopolskimi służbami konserwatorskimi.

Strony