Jesteś tutaj

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator  Zabytków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Plan działań konserwatorów zabytków  na lata 2021-2023” o w ramach działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022 (POIiŚ).

Program polega na wsparciu ze środków pomocy technicznej 5 Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Generalnego Konserwatora Zabytków jako organu koordynującego i nadzorującego działania Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w realizacji zadań związanych nad pracami prowadzonymi przy zabytkach w ramach dużych inwestycji liniowych w takich obszarach jak transport, środowisko i energetyka współfinansowanych ze środków POIiŚ oraz z instrumencie „Łącząc Europę” (CEF).

Cel projektu :

  • sprawniejsze i skuteczniejsze prowadzenie czynności , takich jak wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i opinii dotyczących inwestycji finansowanych ze środków POIiŚ i CEF,
  • sprawniejsza realizacja kontroli prowadzonych inwestycji w zakresie zgodności z przepisami o ochronie zabytków,
  • wyeliminowanie pojawiających się nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie oraz skuteczna reakcja organu na każdym etapie prowadzenia prac inwestycyjnych.

Planowane efekty: usprawnienie procesu prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ i CEF.

Całkowita wartość projektu: 4.790.866,70zł

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021 – 2023

Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom w projekcie

Autor: Jan Krzyśko
Data utworzenia: 26.06.2022 - 19:35
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 29.06.2022 - 21:56