Jesteś tutaj

Obwieszczenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego

1. Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na badania archeologiczne w związku z realizacją inwestycji: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo i Pięczkowo gm. Krzykosy, pow. średzki, woj. wielkopolskie

2. Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na badania archeologiczne w związku z realizacją inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witowo i Pięczkowo gm. Krzykosy, pow. średzki, woj. wielkopolskie.

3. Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań powierzchniowych w związku z realizacją inwestycji: budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej 182 i 184.

    Załącznik: mapy

4.Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań powierzchniowych w związku z realizacją inwestycji: budowa gazociągu Lwówek Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującego ETAP I - gazociąg Lwówek - Kamieniec, gm. Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wlkp. Granowo, Kamieniec woj. wielkopolskie

5.Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie linii 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów stanowiącej część zadania pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów-Jasiniec-Grudziądz”

Autor: Marta Błażejewska, Natalia Lipowczyk
Data utworzenia: 12.10.2016 - 10:33
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 05.06.2017 - 08:57