Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Status: 
zakończony

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, poz. 2004) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, że posiada zbędne składniki majątkowe do realizacji zadań statutowych.

Jednostki i podmioty zainteresowane nieodpłatnym  przejęciem, darowizną lub kupnem, które spełniają warunki wymienione w  w/wym.  rozporządzeniu  mogą składać  wnioski do  dnia 15 marca 2024r. na adres : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań .

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu przeznacza do sprzedaży zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia samochód służbowy:

FIAT Stilo 1.6 16V rok produkcji: 2006

Model: Active, Nr rejestracyjny: PO 930EV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Data pierwszej rejestracji: 11 czerwca 2007 roku

Wskazanie drogomierza: 269 159 km

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): czarny

Rodzaj nadwozia: hatchback 5-drzwiowy

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność/Moc silnika: 1598 ccm/77kW (105KM)

Liczba cylindrów/Układ cylindrów/Liczba zaworów: 4/rzędowy/16

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Rodzaj napędu przedni: (4x2)

Wyposażenie:

 • antena radiowa,
 • oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie,
 • fotel kierowcy z regulacją wysokości,
 • radio, 
 • głośniki 6 szt.
 • szyby przednie regulowane elektrycznie,
 • immobilizer,
 • światła przeciwmgielne przednie,
 • klimatyzacja,
 • wskaźnik temperatury zewnętrznej,
 • kolumna kierownicy regulowana,
 • wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive",
 • koło zapasowe pełnowymiarowe,
 • wyświetlacz wielofunkcyjny LCD monochromatyczny,
 • komputer pokładowy,
 • zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
 • listwy boczne,
 • zamek centralny zdalnie sterowany,
 • ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania,
 • ABS - system zapobiegający blokowaniu kół,
 • system dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD,
 • lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie,
 • lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,
 • lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie,
 • poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.

Tarcze kół: stalowe 15"

Opony: 195/65 R15 (Goodyear 195/65 R15 95H XL HYDRAGRIP TL bieżnik 7mm)

Tarcze kół : stalowe

Ubezpieczenie OC ważne do czerwca 2024r.

Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 5000 zł brutto i została określona na podstawie opinii Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2024 r.

Konieczne naprawy pojazdu uwzględnione na podstawie opinii Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń w Poznaniu:

 • błotnik przedni lewy - powgniatany i porysowany,
 • zderzak przedni - zdeformowany i porysowany z lewej strony,
 • listwa lewa zderzaka przedniego - przerysowana,
 • zderzak tylny - zdeformowany i porysowany.
 • ślady zarysowań i wgnioty na drzwiach lewych i prawych,
 • powłoka lakiernicza na całym nadwoziu zmatowiała,
 • część przednia układu wydechowego /łącznik elastyczny/ - nieszczelny.

Cena minimalna w przypadku sprzedaży wynosi 100% wartości szacunkowej.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu odbywa się poprzez:

 • nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,
 • nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,
 • sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników określony w pkt. 1-2,
 • zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników określony w pkt. 1-3,

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust.1 i 2 wyżej wymienionego rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust.1 wyżej wymienionego rozporządzenia będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami, Urząd przeprowadzi dodatkową aukcję. Oferty pisemne należy składać w terminie do 15 marca 2024 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu, przy ul. Gołębiej 2 w Poznaniu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

W ofercie w przypadku sprzedaży należy określić:

 • oznaczenie nabywcy – imię nazwisko/nazwę – miejsce zamieszkania/siedziby,
 • nazwę składnika majątku, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem przetargu publicznego, lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji zapoznania się ze stanem tego składnika,
 • numer rachunku bankowego oferenta oraz kontaktowy numer telefonu.

Okres związania z ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

Uwaga!

Oferowana cena nie może być niższa od ceny szacunkowej.

We wniosku w przypadku nieodpłatnego przekazania, należy określić:

 • nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1 rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 • uzasadnienie.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 500 zł. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium należy wpłacać na konto sprzedającego tj. Narodowy Bank Polski O/O Poznań 22 1010 1469 0043 4322 3000 0000.

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ofertę z dołączonym dowodem wpłaty wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w w/wym. ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu, nie otwierać przed 15.03.2024 r.”

Sprzedawany składnik majątku ruchomego można obejrzeć w Poznaniu, przy ul. Gołębiej 2, Tel. 61 852-80-03 wew. 118 w dniach 01.03.2024-14.03.2024r. w godzinach między 9.00-14.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego nastąpi do 22.03.2024 r.

Zdjęcia samochodu:

Autor: Jan Krzyśko
Data utworzenia: 28.02.2024 - 12:37
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 20.05.2024 - 17:58