Jesteś tutaj

Roboty budowlane polegające na przebudowie piętra i poddasza nad kaplicą Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w budynku przy ul. Gołębiej 1 w Poznaniu oraz adaptacji na pomieszczenia biurowe - ETAP II

Status: 
zakończony

Ogłoszenie
[Microsoft Office document icon] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane polegające na przebudowie piętra i poddasza nad kaplicą Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w budynku przy ul. Gołębiej 1 w Poznaniu oraz adaptacji na pomieszczenia biurowe- ETAP II.”  została złożona jedna oferta- wykonawca: „ORLIKON” Spółka z o.o., ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań, która uzyskała następującą punktację w ramach jedynego kryterium- cena- 100 pkt.

Zamawiający wybrał tę ofertę jako jedyną ważną i nie podlegającą odrzuceniu.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 29.02.2016 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 29.02.2016 - 14:27