Jesteś tutaj

Usługi pocztowe

Status: 
zakończony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.  ) na zadanie pn.:

Usługi pocztowe:

- powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym tj.: przesyłki listowe nierejestrowane, przesyłki polecone, przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, paczki pocztowe, paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością

- niepowszechne, przesyłka firmowa w obrocie krajowym tj.: przesyłki firmowe polecone, w tym z potwierdzeniem odbioru w formie papierowej, przesyłki firmowe nierejestrowane
Usługa Poczta Firmowa

- świadczone przez Operatora Pocztowego na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów.

Termin składania ofert: do dnia 16grudnia 2019 r. godz. 10.00 Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – parter budynek główny

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 godz. 10.30 pok. 23 bud. B III ptr. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Autor: Paulina Surdyk, Jan Krzyśko
Data utworzenia: 18.12.2019 - 11:57
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 10:39