Jesteś tutaj

Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
02.07.2021 - 14:36 strona: zaktualizowano Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2021 r.. Janusz Beger
02.07.2021 - 14:36 aktualnosc: zaktualizowano Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w 2021 r.. Janusz Beger
02.07.2021 - 14:34 aktualnosc: zaktualizowano Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w 2021 r.. Janusz Beger
02.07.2021 - 14:34 aktualnosc: zaktualizowano Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w 2021 r.. Janusz Beger
02.07.2021 - 14:32 strona: zaktualizowano Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2021 r.. Janusz Beger
02.07.2021 - 14:28 strona: zaktualizowano Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2021 r.. Janusz Beger
01.07.2021 - 14:45 strona: zaktualizowano Wojewódzka Ewidencja Zabytków. Janusz Beger
01.07.2021 - 09:10 strona: zaktualizowano Wojewódzka Ewidencja Zabytków. Janusz Beger
29.06.2021 - 13:18 strona: zaktualizowano ePUAP. Janusz Beger
29.06.2021 - 13:16 strona: zaktualizowano ePUAP. Janusz Beger
28.06.2021 - 08:53 strona: zaktualizowano Delegatura w Koninie. Janusz Beger
24.06.2021 - 15:45 strona: zaktualizowano Delegatura w Lesznie. Janusz Beger
24.06.2021 - 15:42 strona: zaktualizowano Delegatura w Pile. Janusz Beger
24.06.2021 - 15:41 strona: zaktualizowano Delegatura w Lesznie. Janusz Beger
24.06.2021 - 15:36 strona: zaktualizowano Delegatura w Kaliszu. Janusz Beger
24.06.2021 - 15:34 strona: zaktualizowano Organizacja wewnętrzna Urzędu, pracownicy. Janusz Beger
22.06.2021 - 08:55 oferta_pracy: dodano Inspektor ochrony zabytkow do spraw zabytkow nieruchomych 1 etat (zastępstwo) w Lesznie. Janusz Beger
22.06.2021 - 08:51 oferta_pracy: dodano Inspektor ochrony zabytkow do spraw zabytkowej zieleni 05 etatu w Lesznie. Janusz Beger
22.06.2021 - 08:43 oferta_pracy: zaktualizowano Inspektor ochrony zabytków ds zabytkowej zieleni 1 etat zastępstwo w delegaturze w Pile. Janusz Beger
22.06.2021 - 08:42 oferta_pracy: zaktualizowano Inspektor ochrony zabytków ds zabytkowej zieleni 1 etat zastępstwo w delegaturze w Pile. Janusz Beger

Strony