Jesteś tutaj

Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
26.05.2023 - 19:19 strona: zaktualizowano Dotacje 2023. Beata Goraj
26.05.2023 - 19:17 strona: zaktualizowano Dotacje 2023. Beata Goraj
26.05.2023 - 19:16 strona: zaktualizowano Dotacje 2023. Beata Goraj
25.05.2023 - 16:14 oferta_pracy: zaktualizowano inspektor ochrony zabytków delegatura w Kaliszu. Beata Goraj
23.05.2023 - 18:58 strona: zaktualizowano rok 2022. Beata Goraj
23.05.2023 - 18:57 strona: zaktualizowano rok 2021. Beata Goraj
23.05.2023 - 18:57 strona: zaktualizowano rok 2020. Beata Goraj
19.05.2023 - 12:37 oferta_pracy: zaktualizowano Inspektor Ochrony Zabytków delegatura w Lesznie. Jan Krzyśko
19.05.2023 - 12:35 oferta_pracy: zaktualizowano Inspektor Ochrony Zabytków delegatura w Lesznie. Jan Krzyśko
19.05.2023 - 12:34 oferta_pracy: dodano Inspektor Ochrony Zabytków. Jan Krzyśko
18.05.2023 - 09:20 oferta_pracy: zaktualizowano inspektor ds kadrowych Wydział ds pracowniczych, organizacji i kontroli w Poznaniu. Jan Krzyśko
17.05.2023 - 17:22 strona: zaktualizowano rok 2022. Beata Goraj
15.05.2023 - 17:03 wojewodzka_ewidencja_zabytkow: usunięto Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego - dom, ul. Tadeusza Kościuszki 13, obręb ew. Ostrzeszów w m. Ostrzeszów, działka nr ew. 1651, gm. Ostrzeszów, pow. ostrzeszowski. Beata Goraj
15.05.2023 - 17:02 wojewodzka_ewidencja_zabytkow: zaktualizowano Zawiadomienie o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego: dom, ul. Tadeusza Kościuszki 13 w m. Ostrzeszów, działka nr ewid. 1651 obręb Ostrzeszów, gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski. Beata Goraj
15.05.2023 - 17:01 wojewodzka_ewidencja_zabytkow: dodano Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego: zespół folwarczny, ob. rozparcelowany w m. Justyna nr 2-3-3a-5-6, obręb Żurawiniec, gm. Baranów, pow. kępiński. Beata Goraj
15.05.2023 - 16:57 wojewodzka_ewidencja_zabytkow: dodano Zawiadomienie o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego: dom, ul. Tadeusza Kościuszki 13 w m. Ostrzeszów, działka nr ewid. 1651 obręb Ostrzeszów, gm. Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski. Beata Goraj
11.05.2023 - 19:45 oferta_pracy: dodano inspektor ochrony zabytków delegatura w Kaliszu. Beata Goraj
09.05.2023 - 17:25 strona: dodano rok 2022. Beata Goraj
08.05.2023 - 19:55 strona: zaktualizowano Obwieszczenia WWKZ o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zabytków archeologicznych. Beata Goraj
02.05.2023 - 16:42 strona: zaktualizowano Statut Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Beata Goraj

Strony