Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wielkopolsce odbyły się  w dniu 7 maja w zespole pałacowo-parkowym w Dobrzycy.  Gospodarzami spotkania byli Wojewoda Wielkopolski reprezentowany przez Sebastiana Antczaka i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska oraz dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Wiesław Kaczmarek. Po powitaniu gości, wśród których byli Biskup Kaliski ks.

        24 kwietnia 2019 r. podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2019”.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury - II nabór

            Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w trzecim już spotkaniu, organizowanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, tym razem poświęconemu problematyce miejsc funeralnym w Wielkopolsce. Spotkanie odbędzie się dniu 24 października 2019 r. w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Referat problemowy wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu.

Strony