Jesteś tutaj

Obwieszczenia WWKZ o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zabytków archeologicznych

1. Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na badania archeologiczne w związku z realizacją inwestycji: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo i Pięczkowo gm. Krzykosy, pow. średzki, woj. wielkopolskie

2. Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na badania archeologiczne w związku z realizacją inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witowo i Pięczkowo gm. Krzykosy, pow. średzki, woj. wielkopolskie.

3. Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań powierzchniowych w związku z realizacją inwestycji: budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej 182 i 184.

    Załącznik: mapy

4.Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań powierzchniowych w związku z realizacją inwestycji: budowa gazociągu Lwówek Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującego ETAP I - gazociąg Lwówek - Kamieniec, gm. Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wlkp. Granowo, Kamieniec woj. wielkopolskie

5.Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie linii 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów stanowiącej część zadania pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów-Jasiniec-Grudziądz”

6.Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, z dnia 16.08.2017 r. (wpłynęło dnia 24.08.2017 r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek geodezyjnych zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych:

1. st. 1, AZP 61-42/81 – pozostałości osadnictwa ludności kultury przeworskiej oraz z okresu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego;
2. st. 24, AZP 61-42/79 – pozostałości osadnictwa ludności kultury przeworskiej oraz
z okresu nowożytnego;
3. st. 25, AZP 61-42/80 – pozostałości osadnictwa z okresu pradziejowego i okresu nowożytnego;
4. st. 23, AZP 61-42/78 – pozostałości osadnictwa z okresu pradziejowego i okresu nowożytnego.

Załącznik graficzny

7.Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań powierzchniowych w okolicy cmentarzyska kurhanowego z wczesnej epoki brązu Wilanowo stan. 12, obszar AZP 58-24/31, obejmujących następujące miejscowości: Cykowo, Cykowiec, Kowalewo, Kamieniec, Karczewo, Jaskółki, Piastowo, Konojad, Wolkowo, Maksymilianowo, Wilanowo, Parzęczewo, Goździchowo, Puszczykowo, Łęki Małe, Łęki Wielkie, Sępno  gm. Kamieniec, pow. grodziski, woj. wielkopolskie.

Załącznik graficzny

8. Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu na wniosek Muzeum Okręgowego w Koninie, z dnia 19.09.2017 r. (wpłynęło dnia 19.09.2017 r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) obszaru 56-41, na terenie gminy Kramsk i miasta Konina  w ramach realizacji archeologicznych badań nad dawnym osadnictwem na obszarze Wielkopolski.

Załącznik graficzny

9. Obwieszczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań powierzchniowych terenu części gminy Grodzisk Wlkp. obszar AZP 56-22, obejmujących następujące miejscowości Grodzisk Wlkp., Grablewo, Strzelce, Zdrój, Kobylniki, Ujazd, Ujazd-Huby, Lulin, Piaski, Słocin, Młyniewo, Pantaleonowo (zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym nieodłączny element niniejszego pisma), gm. Grodzisk Wlkp., pow. grodziski, woj. wielkopolskie

Załącznik graficzny

Autor: Marta Błażejewska, Natalia Lipowczyk, Marta Świtoń
Data utworzenia: 16.10.2019 - 10:37
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 16.10.2019 - 10:37