Jesteś tutaj

Obwieszczenia WWKZ o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zabytków nieruchomych

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków

Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego historycznego układu urbanistycznego ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie gm. Puszczykowo m., powiat poznański - w granicach zaznaczonych na planie stanowiącym załącznik do Postanowienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 812/2019 z dnia 11 października 2019 r., załączonego do niniejszego obwieszczenia.

 

 

Autor: Katarzyna Zaworska
Data utworzenia: 28.11.2019 - 11:36
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 06.10.2022 - 11:10