Jesteś tutaj

Prace konserwatorsko – restauratorskie przy sklepieniach i stropach kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego w Gromadnie, gmina Wyrzysk, powiat pilski.

 

W listopadzie odbył się odbiór prac konserwatorsko – restauratorskich przy sklepieniach i stropach kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego w Gromadnie, gmina Wyrzysk, powiat pilski. Prace te były współfinansowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kościół w Gromadnie został wzniesiony w stylu neoromańskim w 1873 r. Prezbiterium i nawa główna nakryte są drewnianymi sklepieniami pseudokolebkowymi, nawy boczne stropami płaskimi. Łuk tęczowy oraz łuk zamykający od góry ścianę ołtarzową ozdobiony jest wyciętym z desek, polichromowanym lambrekinem. Zastosowany w kościele w Gromadnie strop opracowany w formie sklepienia kolebkowego i opierzony deskami ułożonymi w jodełkę stanowi oryginalny i rzadki na terenie północnej Wielkopolski przykład tego rodzaju rozwiązania konstrukcyjnego przekrycia wnętrza budynku kościoła.

Deski sklepień i stropów posiadały uszkodzenia spowodowane działalnością drewnojadów, ubytki, a także szczeliny utworzone w wyniku rozluźnienia łączeń stolarskich. Ich powierzchnia była zabrudzona i wtórnie pokryta farbą olejną. Po wykonaniu odkrywek stratygraficznych oraz badań mikroskopowych pobranych próbek usunięto wtórne warstwy przemalowań, zaimpregnowano miejsca osłabione atakiem drewnojadów i uzupełniono ubytki drewna. Następnie opracowano sposób nanoszenia oraz rozcieńczenia farby, po czym pomalowano sklepienia i stropy zgodnie z ich pierwotną kolorystyką. Lambrekiny oczyszczono z przemalowań odsłaniając historyczną, ornamentalną dekorację malarską. Przedmiotowe prace przyczyniły się do poprawy stanu technicznego kościoła oraz przywrócenia dawnego wyglądu i oryginalnej estetyki jego wnętrza.

Autorzy zdjęć: p. Bernadeta Piecuch, p. Joanna Siemińska – Goluch.

Autor: Kinga Kłysz
Data utworzenia: 07.12.2016 - 10:37
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 23.12.2016 - 09:01