Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
25-11-2016

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy reliktach kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim.

W listopadzie tego roku zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach kaplicy palatium na Wyspie Ostrów Lednicki, gm. Łubowo. Relikty kaplicy o funkcji baptysterium i książęcego palatium na Ostrowie Lednickim, pochodzące z X wieku, ze względu na unikatowe walory historyczne i architektoniczne zostały objęte ochroną konserwatorską w formie wpisu do rejestru zabytków, na podstawie orzeczenia konserwatorskiego z 12.03.1930 r.

24-11-2016

Prace konserwatorskie przy obrazie J.J. Knechtla „Powierzenie zakonu cystersów opiece Maryi” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie nad Wartą.

W listopadzie 2016 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy obrazie J.J. Knechtla „Powierzenie zakonu cystersów opiece Maryi” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie nad Wartą. Prace współfinansowane były prze Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obraz, namalowany w 1737 roku, należy do cyklu malarskiego przedstawiającego historię zakonu cystersów. Jako jedyny z cyklu nie został namalowany przez Adama Swacha.

22-11-2016

II sesja naukowa Piórem i skalpelem

15 listopada 2016 roku w sali sesyjnej w gmachu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się II sesja naukowa pt. Piórem i skalpelem, czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów. Zainicjowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konferencja, skierowana do badaczy sztuki wielkopolskiej, osób zaangażowanych w ochronę zabytków oraz wszystkich zainteresowanych dawną twórczością artystyczną na terenie naszego województwa, jest kontynuacją zorganizowanej w 2015 roku sesji naukowej o tym samym tytule.

08-11-2016

Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie gm. Krzemieniewo

Na początku listopada miał miejsce odbiór prac konserwatorko-restauratorskich przy XVIII-wiecznym ołtarzu bocznym płn. pw. św. Jana Nepomucena z kościoła parafialnego pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński.

27-10-2016

II Sesja naukowa "Piórem i skalpelem"

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zaprasza na
II Sesję naukową

Piórem i skalpelem

czyli o zabytku w świetle badań
historyków sztuki i konserwatorów

Strony