Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
07-12-2016

Prace konserwatorsko – restauratorskie przy sklepieniach i stropach kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego w Gromadnie, gmina Wyrzysk, powiat pilski.

 

W listopadzie odbył się odbiór prac konserwatorsko – restauratorskich przy sklepieniach i stropach kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego w Gromadnie, gmina Wyrzysk, powiat pilski. Prace te były współfinansowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

07-12-2016

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy prospekcie organowym z kościoła klasztornego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konwencie Bonifratrów w Piaskach – Marysinie, gm. Piaski, pow. gostyński

W połowie listopada odebrane zostały prace konserwatorsko-restauratorskie przy prospekcie organowym z kościoła klasztornego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konwencie Bonifratrów w Piaskach – Marysinie, gm. Piaski, pow. gostyński. Prace te współfinansowane były z dotacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

07-12-2016

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie, gm. Krobia, pow. gostyński

Trwa okres odbiorów prac konserwatorsko-restauratorskich, w tym tych realizowanych w ramach dotacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielonych w 2016 r. Ostatnio zakończony i odebrany został I etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie, gm. Krobia, pow. gostyński. Prace obejmowały konserwację i restaurację zwieńczenia ołtarza z Gołębicą Ducha Świętego, promieniami, puttami i snycerowanymi chmurkami oraz ramę wokół obrazu w retabulum.

25-11-2016

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy reliktach kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednickim.

W listopadzie tego roku zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach kaplicy palatium na Wyspie Ostrów Lednicki, gm. Łubowo. Relikty kaplicy o funkcji baptysterium i książęcego palatium na Ostrowie Lednickim, pochodzące z X wieku, ze względu na unikatowe walory historyczne i architektoniczne zostały objęte ochroną konserwatorską w formie wpisu do rejestru zabytków, na podstawie orzeczenia konserwatorskiego z 12.03.1930 r.

24-11-2016

Prace konserwatorskie przy obrazie J.J. Knechtla „Powierzenie zakonu cystersów opiece Maryi” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie nad Wartą.

W listopadzie 2016 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy obrazie J.J. Knechtla „Powierzenie zakonu cystersów opiece Maryi” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie nad Wartą. Prace współfinansowane były prze Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obraz, namalowany w 1737 roku, należy do cyklu malarskiego przedstawiającego historię zakonu cystersów. Jako jedyny z cyklu nie został namalowany przez Adama Swacha.

Strony