Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
01-02-2018

Dofinansowanie obiektów wpisanych do rejestrów zabytków zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo dotyczący przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

25-01-2018

Konferencja szkoleniowa poświęcona zmianom w przepisach Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

             W dniu 24 stycznia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja szkoleniowa organizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu poświęcona  zmianom w przepisach  Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z których większość weszła w życie z dniem  1 stycznia 2018r. 

08-01-2018

Ogłoszenie o sprzedaży

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczone zostało ogłoszenie o sprzedaży samochodu oraz zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Gołębiej 2 w Poznaniu

02-01-2018

Konkurs „Zabytek Zadbany 2018”.

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o rozpoczęciu  kolejnej edycji  ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2018”.  Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków . Procedurę konkursową realizuje  Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Strony