Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
08-08-2017

Konkurs plastyczny „Zabytek w mojej okolicy”

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  serdecznie zaprasza  Szkoły Podstawowe z terenu województwa wielkopolskiego do  wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zabytek  w mojej okolicy” .

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

Celem konkursu jest   zwrócenie uwagi dzieci na zabytki w ich najbliższym otoczeniu, miejscu ich zamieszkania lub najbliższej okolicy.

03-08-2017

"Zabytek Poznany" - konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków

Serdecznie zachęcamy zarządców i posiadaczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków, a także osoby współpracujące z nimi do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu, pt. „Zabytek Poznany” Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepsze projekty edukacyjne o dziedzictwie kulturowym.

 

 

03-08-2017

14 sierpnia 2017 dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 z dnia 29.03.2017  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników administacji rządowej (Dz.U. z 2007 r. poz. 505 oraz 2008 r. poz. 295 i 775) dzień 14 sierpnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, natomiast dzień 9 września 2017 r. wyznacza się dniem pracy.

03-08-2017

Weryfikacja i odkrywanie nowych stanowisk archeologicznych w lasach

Lotniczy skaning laserowy wykorzystujący LIDAR jest metodą, która otwiera przed archeologami nowe perspektywy badawcze. Zarówno wśród badaczy jak i w urzędach konserwatorskich ww. metoda jest wykorzystywana na coraz szerszą skalę. Dane ze skaningu laserowego uzyskane w ramach programu „Informacyjny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnym zagrożeniem” ( ISOK) i udostępnione przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stały się przydatne do celów konserwatorskich.

Strony