Jesteś tutaj

Aktualności

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na konferencję „Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada 2021 r. w godz. 10-16. Będzie je można śledzić online. Bliższe informacje w zakładce "Informacje dla samorządów"

Link do rejestracji

https://app.evenea.pl/event/zabytkidlawszystkich/

Program 

Przypominamy, że w dniu 30 listopada br upływa teremin składania wniosków dotacyjnych.

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza poniżej

Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Zamek w Rydzynie.Widok z drona. Fot. Jan Krzyśko

Trwa 29. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Smaki dziedzictwa”. W ramach tego wydarzenia, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z Wojewodą Wielkopolskim zorganizowali wczoraj uroczystość na zamku w Rydzynie (gm. loco, pow. leszczyński). Wielkopolskie obchody rozpoczęły powitalne przemówienia pana Michała Zielińskiego Wojewody Wielkopolskiego, pani Jolanty Goszczyńskiej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pana Zbigniewa Szukalskiego dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Strony