Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
24-09-2019

Zakończenie prac konserwatorskich przy zespole wyposażenia i wystroju kościoła pw. Świętego Krzyża w Obornikach

31 sierpnia 2019 roku zakończono prace konserwatorskie przy zespole wyposażenia i wystroju kościoła pw. Świętego Krzyża w Obornikach. Prace te zostały sfinansowane w ramach projektu unijnego „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w którym Partnerem Wiodącym jest Archidiecezja Poznańska.

12-09-2019

50-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

                                                                                            

 W dniu 6 września 2019r. w  Dziekanowicach  odbyły sie główne uroczystości  z okazji 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

22-08-2019

Odkrycie w kościele par. p.w. św.Michała Archanioła w Domachowie

           W kościele p.w. św. Michała w Domachowie od 2017r. prowadzone są prace konserwatorskie z ramach projektu  „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski –etap II”  realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020. Wśród  wykonywanych prac zaplanowano   konserwację bogatego drewnianego wyposażenia  świątyni  wraz z konserwacją  polichromii stropu  prezbiterium i nawy.  W trakcie prac w 2018 r.

05-07-2019

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury 2019 - IV nabór

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

 

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

12-06-2019

Informacja dot. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

                 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 34 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczą współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Strony