Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Do 31 stycznia  2023r.  można  zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Mapka Polski w podziale na województwa. Każde z 16 województw nazwane i oznaczone innym kolorem.

 

Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków został wydłużony. Wnioski można składać do 17.03.2023 r.

Rządowy  Program Odbudowy Zabytków

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z czerwonym wyróżnieniem słowa "Kultury" i kropką. Pozostały tekst w kolorze szarym.

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Logo programu. Kolorowe strzałki wskazujące na słowo "dotacje" i otaczające je.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w 2023 roku.

Nabór będzie trwał od dnia 26 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

W związku z awarią budynku kontakt osobisty z pracownikami ulega zawieszeniu. W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny pod numerem wewnętrznym (sekretariat jest nieczynny):

Zabytki nieruchome:

- powiat kościański wewn. 13,

- powiat wolsztyński, gminy Święciechowa, Rydzyna, Wijewo, Włoszakowice wewn. 15,

- powiat gostyński, rawicki, gminy Krzemieniewo, Osieczna, Lipno wewn. 16

Zabytki ruchome wewn. 15

Zabytkowa zieleń wewn. 14

Zabytki archeologiczne wewn. 18

Strony