Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

17-03-2016

Skarb z Okonka

 Jeszcze w tym roku do jednej z placówek muzealnych północnej Wielkopolski trafi skarb kultury łużyckiej z IX-VIII p.n.e. wieku odkryty pod koniec ubiegłego roku w Okonku, pow. złotowski. Skarb ten znaleziony został podczas prac związanych z rozpoznaniem i oczyszczaniem saperskim terenów w tamtejszym nadleśnictwie w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP". W 2013 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile na wniosek firmy P.P.H.TELKAZ Sp. z o.o.

Zgłoszenie przez osoby prywatne do Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że  jest on zabytkiem,  jest niezmierną rzadkością. Statystyki wskazują, że rocznie prowadzi się zaledwie kilka tego typu spraw przez urzędy konserwatorskie na terenie całego kraju.  Niestety,  większość obiektów, które zostają odkryte jest  niszczona lub trafia w niewiadome miejsca.  Na szczęście zdarzają się również pozytywne  przykłady  podejścia do znalezionych  przypadkowo zabytków.  

  W dniu 25 lutego 2016r., w związku z rozpoczęciem prac przy rewitalizacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z czasów I wojny światowej w Pile-Leszkowie, nekropolię wizytowali przedstawiciele Komisji Wspólnoty Brytyjskiej ds. Cmentarzy Wojennych (CWGC). W czynności tej uczestniczyli także: p. Bolesław Ludwiczak jako honorowy przedstawiciel CWGC w Polsce, p. Adam Kaczmarek z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, p. Roman Chwaliszewski - kierownik pilskiej Delegatury WUOZ w Poznaniu oraz p. Maciej Usurski z Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że  Narodowy Instytutu Dziedzictwa  udostępnił uaktualnioną Instrukcję sporządzania dokumentacji z badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego. Zmiany zapisów dotyczą miedzy innymi numeracji stanowisk archeologicznych, które w związku z digitalizacją siatki AZP znalazły się o obrębie  sąsiedniego obszaru oraz wytyczne w zakresie ewidencjonowania wsi historycznych czy stanowisk zlokalizowanych w miastach.

W dniu 16.02.2016 r. leśnicy z Nadleśnictwa Sarbia przy udziale Koła Nadnoteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego zorganizowali seminarium archeologiczne pn: „ Archeologia w lasach”. Jego uczestnikami byli zaproszeni goście oraz pracownicy Nadleśnictwa Sarbia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się archeolodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Okręgowego w Pile, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatury w Pile oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Strony