Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Uprzejmie informujemy o inicjatywie Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Informujemy,że  Narodowy Instytut Dziedzictwa  ogłosił przetarg na wykonanie 8   studiów ochrony wartości  kulturowych  miasta i gmin realizowanych  w ramach  Krajowego programu opieki nad zabytkami  na lata 2014-2017. Wśród wytypowanych   miast i gmin znalazło się miasto Gostyń wraz z zespołem  klasztornym OO.Filipinów w Gostyniu Głogówku. Szczegóły dotyczące przetargu wraz  ze Specyfikacją Istotnych  warunków Zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego http://www.nid.pl/pl/O_NID/Ogloszenia/.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzielił w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 47 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczyły współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany – ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel to promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

Dnia 14.01.2016 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, odbyła się sesja ARCHEOLOGIA MIAST WIELKOPOLSKICH. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz Oddziałem Poznańskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Strony