Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

W dniu 18 grudnia 2015r. w Urzędzie Miasta Poznania miała miejsce uroczystość obchodów 60-Lecia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Decyzją Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki w czerwcu 1955 r. postanowiono utworzyć  stanowisko miejskiego konserwatora zabytków  w ówczesnym Wydziale  Kultury przy Prezydium  Miejskiej Rady Narodowej. Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków powierzono  historykowi sztuki Henrykowi Kondzieli, który sprawował  je przez 18 lat.

Jednostki samorządu terytorialnego są właścicielami ponad 900 obiektów zabytkowych. Większość z nich jest właściwie użytkowana, poddawana bieżącym pracom konserwatorskim i remontowym. Niestety  w zasobach gmin i powiatów znajdują się również obiekty nieużytkowane, często w złym stanie technicznym, które  warto byłoby zagospodarować i przywrócić im dawną świetność.

 W dniu 19 listopada 2015r.  na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo zabytków ruchomych w obiektach sakralnych” zorganizowana  przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu  we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem  Policji IPA Poznań i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. W konferencji uczestniczył ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak - Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Poznańskiej, insp.

jb

 

W gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 w dniu 6 listopada 2015 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Mój ulubiony zabytek.” zorganizowanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla uczniów klas 4 i 5 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

jb

Poszukujemy autorki pracy p.t. „Ratusz w Poznaniu” Wiktorii Bosackiej.  Praca została nadesłana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w konkursie „Mój ulubiony zabytek.”
Jej autorka, podpisując pracę niestety nie podała, do jakiej szkoły uczęszcza, ani też adresu lub numeru telefonu kontaktowego.
Praca wśród innych prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie została umieszczona w kalendarzu na rok 2016, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strony