Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Od 30 lipca do 20 sierpnia na terenie gminy Orchowo w miejscowości Rękawczyn trwał X Międzynarodowy Obóz Archeologiczny. W obozie uczestniczyli pracownicy i studenci archeologii i antropologii z Polski (Konin, Gdańsk i Kraków), Ukrainy (Kijów, Czernichów), Białorusi (Mińsk), Rosji (Briańsk).

           W związku z rozbiórką budynku dawnej szkoły talmudycznej w Koninie Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje,że pozwolenie na rozbiórkę ww.budynku zostało wydane przez Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury w Koninie. Budynek nie był wpisany do rejestru zabytków,  znajdował się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Konina oraz ujęty był w gminnej ewidencji zabytków.

      Mimo, że sezon konserwatorski w pełni to niektórzy już finiszują. Zakończono właśnie prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej stropu prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym, gmina Dominowo, objętych dotacją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Polichromia ta została wykonana przez Antoniego Procajłowicza w 1933 r., o czym świadczy umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a ówczesnym Proboszczem parafii ks. Przemysławem Osowickim.

Pradolina Noteci stanowi centrum przenikania różnych kultur na przestrzeni wieków, przez które przebiegały liczne szlaki łączące północną Europę przez Pomorze i Wielkopolskę z południem Europy. Prowadzone badania archeologiczne w tym regionie świadczą o wielokulturowym aspekcie osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego na tym obszarze.

Strony